آرشیو مطالب : كتاب

نمایشگاه كتاب یا موزه؟

نمایشگاه كتاب یا موزه؟

شماره جدید نگاه نو منتشر گردید

شماره جدید نگاه نو منتشر گردید
معاون وزیر ارشاد:

حلقه واسط استفاده از ایرانداك را نداریم

حلقه واسط استفاده از ایرانداك را نداریم
گفت وگو با تهیه كننده محكومین۲

پرونده های واقعی درام ندارند!

پرونده های واقعی درام ندارند!

توران میرهادی به روایت خودش

توران میرهادی به روایت خودش

بررسی كارنامه شاعری مهرنوش قربانعلی

بررسی كارنامه شاعری مهرنوش قربانعلی
نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

انقلاب اسلامی ایران هیچ گاه گرفتار افراط و تفریط نشده است

انقلاب اسلامی ایران هیچ گاه گرفتار افراط و تفریط نشده است

توضیحات رئیس پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی درباره بندی از لایحه بودجه ۹۸ كه باید حذف شود

توضیحات رئیس پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی درباره بندی از لایحه بودجه ۹۸ كه باید حذف شود
برای تحویل غذا در دانشگاه جرج میسون

ربات ها جای پیك های موتوری را گرفتند!بعلاوهتصاویر

ربات ها جای پیك های موتوری را گرفتند!بعلاوهتصاویر

استانداردسازی كتاب هم از آن حرف هاست!

استانداردسازی كتاب هم از آن حرف هاست!
رفیع افتخار:

درس خواندن نباید جای مطالعه غیردرسی را بگیرد

درس خواندن نباید جای مطالعه غیردرسی را بگیرد

برگزاری نشست دسترسی آزاد به اطلاعات در كنگره متخصصان علوم اطلاعات

برگزاری نشست دسترسی آزاد به اطلاعات در كنگره متخصصان علوم اطلاعات
شاهین فرهت و محسن الهامیان به تلویزیون می روند

قطعه پخش نشده پرواز همای و یادی از ذوالفنون روی آنتن

قطعه پخش نشده پرواز همای و یادی از ذوالفنون روی آنتن

مسابقه كتاب خوانی ماه در آب تمدید گردید

مسابقه كتاب خوانی ماه در آب تمدید گردید