مطالب راستابلاگ

استاندار چهارمحال و بختیاری:

نسبت سرمایه گذاری در پژوهش كشور یك به 30 در مقایسه با سایر حوزه هاست

نسبت سرمایه گذاری در پژوهش كشور یك به 30 در مقایسه با سایر حوزه هاست
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز مطرح كرد

ضرورت تغییر برنامه های درسی مصوب وزارت علوم به سمت مهارت آموزی

ضرورت تغییر برنامه های درسی مصوب وزارت علوم به سمت مهارت آموزی

تازه ترین آمار مردمی جشنواره سینما حقیقت

تازه ترین آمار مردمی جشنواره سینما حقیقت
در گفت وگو با ایسنا اعلام شد

بازارسازی محصولات دانش بنیان بزرگترین چالش معاونت علمی، لزوم اجرای ۴ قانون مشكل گشا

بازارسازی محصولات دانش بنیان بزرگترین چالش معاونت علمی، لزوم اجرای ۴ قانون مشكل گشا
رئیس دانشگاه تبریز:

نمایندگان در استیضاح وزیر علوم حساسیت زمان را درك كنند، مسائل گذشته را به پای وزیر فعلی ننویسیم

نمایندگان در استیضاح وزیر علوم حساسیت زمان را درك كنند، مسائل گذشته را به پای وزیر فعلی ننویسیم

اختتام هفتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی، نشان خواجه نصیر الدین طوسی اعطا شد

اختتام هفتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی، نشان خواجه نصیر الدین طوسی اعطا شد
در شش ماهه نخست سال جاری اتفاق افتاد؛

افزایش بازدید توریستهای داخلی و خارجی از آثار تاریخی قزوین

افزایش بازدید توریستهای داخلی و خارجی از آثار تاریخی قزوین
رفیع افتخار:

درس خواندن نباید جای مطالعه غیردرسی را بگیرد

درس خواندن نباید جای مطالعه غیردرسی را بگیرد

ایسنا بیستمین سال فعالیتش را چگونه شروع كرد؟

ایسنا بیستمین سال فعالیتش را چگونه شروع كرد؟

فرهاد آئیش به نهنگ آبی پیوست

فرهاد آئیش به نهنگ آبی پیوست
لینک دوستان راستابلاگ