مطالب راستابلاگ

پیام تسلیت قادر آشنا برای درگذشت صدیقه كیانفر

پیام تسلیت قادر آشنا برای درگذشت صدیقه كیانفر
همراهی ۸ هنرمند ایرانی با گونتر اوكر آلمانی

كرنش به حافظ به مرزهای آلمان رسید

كرنش به حافظ به مرزهای آلمان رسید

مجموعه بیداری برای نوجوانان منتشر گردید

مجموعه بیداری برای نوجوانان منتشر گردید
با تلاش فناوران كشور محقق شد

ساخت سامانه مبتنی بر اینترنت اشیا برای كنترل عفونت در بیمارستان ها

ساخت سامانه مبتنی بر اینترنت اشیا برای كنترل عفونت در بیمارستان ها

مختصات زلزله ۵ و دو دهم ریشتری كهگیلویه و بویراحمد

مختصات زلزله ۵ و دو دهم ریشتری كهگیلویه و بویراحمد

فراخوان طرح پژوهشی سنجش مصونیت در مقابل كرونا

فراخوان طرح پژوهشی سنجش مصونیت در مقابل كرونا

اعلام تمهیدات وزارت بهداشت برای بازگشایی دانشگاه ها

اعلام تمهیدات وزارت بهداشت برای بازگشایی دانشگاه ها

تولید لوله های نانویی كه صدای تولیدی آنها در حد نفس كشیدن انسان است

تولید لوله های نانویی كه صدای تولیدی آنها در حد نفس كشیدن انسان است

پیام رئیس سازمان حج برای روز قدس و سالروز آزادی خرمشهر

پیام رئیس سازمان حج برای روز قدس و سالروز آزادی خرمشهر

سرپرست دانشگاه علوم پزشكی آزاد تهران استعفا كرد

سرپرست دانشگاه علوم پزشكی آزاد تهران استعفا كرد