آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

همزمان با گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاه های منطقه 9 كشور؛

آزمایشگاه مركزی دانشگاه سمنان افتتاح به بهره برداری می رسد

آزمایشگاه مركزی دانشگاه سمنان افتتاح به بهره برداری می رسد

شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه فردا شروع می شود

شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه فردا شروع می شود
كامیار عابدی مطرح كرد

پیشنهادی به جایزه های شعر

پیشنهادی به جایزه های شعر

افشین هاشمی به كتاب باز می رود

افشین هاشمی به كتاب باز می رود

كفپوش اپوكسی و انواع آن

كفپوش اپوكسی و انواع آن

اعضای شورایعالی بیست و سومین جشنواره تولیدات مراكز صداوسیما عرضه شدند

اعضای شورایعالی بیست و سومین جشنواره تولیدات مراكز صداوسیما عرضه شدند

محصولات ساختمانی پلاستوفوم و یونولیت

محصولات ساختمانی پلاستوفوم و یونولیت
در قالب یك همایش و نمایشگاه صورت می گیرد

عرضه آخرین یافته های علمی مهندسی مواد در دانشگاه علم و صنعت

عرضه آخرین یافته های علمی مهندسی مواد در دانشگاه علم و صنعت

شهر در رمان ایرانی پلشت و پلید است

شهر در رمان ایرانی پلشت و پلید است
یك پژوهشگر تاكید كرد

لزوم مبارزه با فرسایش اخلاق آكادمیك در دانشگاه ها

لزوم مبارزه با فرسایش اخلاق آكادمیك در دانشگاه ها