مطالب راستابلاگ

برگزاری همایش نكوداشت مقام استاد در دانشگاه علوم پزشكی تهران

برگزاری همایش نكوداشت مقام استاد در دانشگاه علوم پزشكی تهران

ما كه هستیم مقابل دوربین رفت

ما كه هستیم مقابل دوربین رفت

آخر اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) بعلاوه بیانیه

آخر اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) بعلاوه بیانیه

مشاهده تعامل نورون ها ممكن شد

مشاهده تعامل نورون ها ممكن شد
عضو كمیته تدوین سند دانشگاه اسلامی كشور عنوان كرد؛

ضرورت استفاده از كرسی های آزاداندیشی برای اصلاح مدیریت و دانشگاه

ضرورت استفاده از كرسی های آزاداندیشی برای اصلاح مدیریت و دانشگاه

كامی به دنبال یك سانس دیگر در جشنواره حقیقت

كامی به دنبال یك سانس دیگر در جشنواره حقیقت

عالیجناب مامان خانوم منتشر گردید

عالیجناب مامان خانوم منتشر گردید

برگزاری نمایشگاه آب و آیینه با مبحث پوشش های حرفه ای دانشجویان

برگزاری نمایشگاه آب و آیینه با مبحث پوشش های حرفه ای دانشجویان

ثبت نام بیشتر از 83 هزار داوطلب در آزمون ارشد

ثبت نام بیشتر از 83 هزار داوطلب در آزمون ارشد

دور دور ایلان ماسك با سایبرتراك بعلاوه فیلم

دور دور ایلان ماسك با سایبرتراك بعلاوه فیلم