مطالب راستابلاگ


ترکیه و افزایش کوشش برای جذب دانشجویان خارجی

ترکیه و افزایش کوشش برای جذب دانشجویان خارجی

کلینیک پوست و مو نیک آفرید

کلینیک پوست و مو نیک آفرید
گشایش در توسعه فناوری های ضدآتش بعد از سانحه پلاسكو؛

ایجاد 45 شرکت سازنده درهای ضدحریق در کشور

ایجاد 45 شرکت سازنده درهای ضدحریق در کشور

ثبت جهانی ۲ ژن مسؤول تولید نانومیکرولوله های پروتئینی خاص برای ترمیم زخم

ثبت جهانی ۲ ژن مسؤول تولید نانومیکرولوله های پروتئینی خاص برای ترمیم زخم

تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری

تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری

ابلاغ طرح ملی ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها بعد از تایید وزیر علوم

ابلاغ طرح ملی ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها بعد از تایید وزیر علوم

ماتریکس ۴ قربانی قاچاق یا عدم استقبال!

ماتریکس ۴ قربانی قاچاق یا عدم استقبال!

ترجمه انگلیسی کتاب حکمت نامه عیسی بن مریم(ع) منتشر گردید

ترجمه انگلیسی کتاب حکمت نامه عیسی بن مریم(ع) منتشر گردید
با حكم وزیر علوم؛

رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی انتخاب شد

رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی انتخاب شد
با حكم معاون وزیر بهداشت؛

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی انتخاب شد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی انتخاب شد