آرشیو مطالب : بدون سرنشین


دور دور تسلای ایلان ماسک در فضا به کجا رسید؟!

دور دور تسلای ایلان ماسک در فضا به کجا رسید؟!
دانشجویان دانشگاه فناوری آیندهوون می سازند

پهپادی که هیچ وقت از حرکت نمی ایستد

پهپادی که هیچ وقت از حرکت نمی ایستد

53 ماهواره استارلینک امروز به فضا می رود

53 ماهواره استارلینک امروز به فضا می رود

برای چالش ناسا یك نام انتخاب كنید

برای چالش ناسا یك نام انتخاب كنید

پیشگویی عجیب آلبرت اینشتین در یك نامه گمشده

پیشگویی عجیب آلبرت اینشتین در یك نامه گمشده

ایتالیا سیلیكون ولی خویش را می سازد

ایتالیا سیلیكون ولی خویش را می سازد

كاوشگر چینی ها مأموریت اتصال را هم انجام داد

كاوشگر چینی ها مأموریت اتصال را هم انجام داد

پرواز ۳ و نیم ساعتی یك پهپاد كاملا سبز

پرواز ۳ و نیم ساعتی یك پهپاد كاملا سبز

آزمایش سیستم ردیابی پهپادها توسط اداره ی فدرال هوانوردی

آزمایش سیستم ردیابی پهپادها توسط اداره ی فدرال هوانوردی

استارتاپی كه برای بردن گردشگران به فضا بالن می سازد!

استارتاپی كه برای بردن گردشگران به فضا بالن می سازد!

سیزدهمین پرتاب فضاپیمای سیگنوس به تعویق افتاد

سیزدهمین پرتاب فضاپیمای سیگنوس به تعویق افتاد

آمریكا از ترس چین صادرات هوش مصنوعی را محدود می كند

آمریكا از ترس چین صادرات هوش مصنوعی را محدود می كند

مأموریت های فضایی سال ۲۰۲۰ چه خواهند بود؟

مأموریت های فضایی سال ۲۰۲۰ چه خواهند بود؟
برای تحویل غذا در دانشگاه جرج میسون

ربات ها جای پیك های موتوری را گرفتند!بعلاوهتصاویر

ربات ها جای پیك های موتوری را گرفتند!بعلاوهتصاویر