مطالب راستابلاگ


ثبت جهانی ۲ ژن مسؤول تولید نانومیکرولوله های پروتئینی خاص برای ترمیم زخم

ثبت جهانی ۲ ژن مسؤول تولید نانومیکرولوله های پروتئینی خاص برای ترمیم زخم

تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری

تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری

ابلاغ طرح ملی ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها بعد از تایید وزیر علوم

ابلاغ طرح ملی ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها بعد از تایید وزیر علوم

ماتریکس ۴ قربانی قاچاق یا عدم استقبال!

ماتریکس ۴ قربانی قاچاق یا عدم استقبال!

ترجمه انگلیسی کتاب حکمت نامه عیسی بن مریم(ع) منتشر گردید

ترجمه انگلیسی کتاب حکمت نامه عیسی بن مریم(ع) منتشر گردید
با حكم وزیر علوم؛

رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی انتخاب شد

رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی انتخاب شد
با حكم معاون وزیر بهداشت؛

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی انتخاب شد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی انتخاب شد

فرضیه جدید دانشمندان درباره شهاب سنگ جنجالی ناسا

فرضیه جدید دانشمندان درباره شهاب سنگ جنجالی ناسا

طراحی یک کشتی تفریحی که پرواز هم می کند!

طراحی یک کشتی تفریحی که پرواز هم می کند!

انتشار یک نمایشنامه و دو مجموعه داستان

انتشار یک نمایشنامه و دو مجموعه داستان