آرشیو مطالب : تریبون


واكنش آیت الله رشاد به اظهارات احمد جهان بزرگی

واكنش آیت الله رشاد به اظهارات احمد جهان بزرگی

انتقاد آیدا و موسسه الف صبح از سایت شاملو

انتقاد آیدا و موسسه الف صبح از سایت شاملو

از فرصت اكران آنلاین برای فرهنگ سازی استفاده كنیم بعلاوه یك فیلم

از فرصت اكران آنلاین برای فرهنگ سازی استفاده كنیم بعلاوه یك فیلم
كارگردان لباس شخصی :

من هم دلم می خواهد فیلم كامل پخش شود

من هم دلم می خواهد فیلم كامل پخش شود
معاون فرهنگی وزیر علوم:

محدودیتی برای فعالیت های دانشجویان در ۱۶ آذر وجود ندارد

محدودیتی برای فعالیت های دانشجویان در ۱۶ آذر وجود ندارد
كارگردان مجموعه انیمیشنی روبی و جوجه ها :

هنوز شخصیت كارتونی ایرانی ماندگار نداریم

هنوز شخصیت كارتونی ایرانی ماندگار نداریم

رویكرد امسال هفته ی تئاتر چیست؟

رویكرد امسال هفته ی تئاتر چیست؟
مروری بر اخبار جهاد دانشگاهی در نوروزی كه گذشت

از شادی ایرانی ها تا بررسی راهكارهای همكاری

از شادی ایرانی ها تا بررسی راهكارهای همكاری