آرشیو مطالب : جشنواره


فریادمان سر اصغر فرهادی بر سر چیست؟

فریادمان سر اصغر فرهادی بر سر چیست؟

دیدار سفیر ارمنستان با مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

دیدار سفیر ارمنستان با مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

اعلام نامزدهای شعر جایزه قلم زرین

اعلام نامزدهای شعر جایزه قلم زرین

وعده رونق فعالیتهای سینمایی استان ها

وعده رونق فعالیتهای سینمایی استان ها

انتشار برنامه اجراهای یك بخش از تئاتر دانشگاهی

انتشار برنامه اجراهای یك بخش از تئاتر دانشگاهی

پخش فیلمهای جواد عزتی از تلویزیون

پخش فیلمهای جواد عزتی از تلویزیون

از جاده خاكی جشنواره كن چه می دانیم ؟

از جاده خاكی جشنواره كن چه می دانیم ؟

ایجاد 17 رشته جدید در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

ایجاد 17 رشته جدید در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
مدیر مركز حافظ شناسی اعلام كرد:

حافظ و هنر بعنوان موضوع علمی یادروز حافظ برگزیده شد

حافظ و هنر بعنوان موضوع علمی یادروز حافظ برگزیده شد

پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان فراخوان داد

پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان فراخوان داد

آیین پایانی جشنواره فیلم زمین در پارك ملت

آیین پایانی جشنواره فیلم زمین در پارك ملت

برگزاری جشنواره فیلم كوتاه نور امید به صورت مجازی

برگزاری جشنواره فیلم كوتاه نور امید به صورت مجازی

معرفی سه فیلم ایرانی جشنواره جهانی فجر

معرفی سه فیلم ایرانی جشنواره جهانی فجر

معرفی كارگاه های جشنواره بین المللی فیلم زمین

معرفی كارگاه های جشنواره بین المللی فیلم زمین

قاسم آهنین جان درگذشت

قاسم آهنین جان درگذشت

فراخوان جشنواره نانو و رسانه ۱۴۰۰

فراخوان جشنواره نانو و رسانه ۱۴۰۰

فراخوان پنجمین كنگره شعر مواهب با مبحث دعای مكارم الاخلاق

فراخوان پنجمین كنگره شعر مواهب با مبحث دعای مكارم الاخلاق

معرفی پنج فیلم برتر 2021

معرفی پنج فیلم برتر 2021

روایت ایران زاد از بوشهری ها

روایت ایران زاد از بوشهری ها

معرفی داوران جشنواره شعر شاهنامه

معرفی داوران جشنواره شعر شاهنامه

برگزاری اختتامیه جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان كشور در ۲۲ فروردین

برگزاری اختتامیه جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان كشور در ۲۲ فروردین

جشنواره ترایبكا به صورت حضوری

جشنواره ترایبكا به صورت حضوری

پوستر و سامانه دهمین جشنواره بین المللی فیلم كوتاه و عكس دانشجویان رونمایی گردید

پوستر و سامانه دهمین جشنواره بین المللی فیلم كوتاه و عكس دانشجویان رونمایی گردید
محمود عزیزی:

برداشت نژادپرستی، از تنگ نظری و دورآشنایی با هنر نمایش است

برداشت نژادپرستی، از تنگ نظری و دورآشنایی با هنر نمایش است

آثار برگزیده جشنواره رویش دانشگاه هنر عرضه شدند

آثار برگزیده جشنواره رویش دانشگاه هنر عرضه شدند

تدبیری بیندیشیم تا این لذت از بین نرود

تدبیری بیندیشیم تا این لذت از بین نرود

، در سینما و تئاتر چه خبر است؟،

، در سینما و تئاتر چه خبر است؟،

ضرورت مشاركت سازمان های فرهنگی درجریان سازی موضوع فداكاری و ایثار در فضای دانشجویی

ضرورت مشاركت سازمان های فرهنگی درجریان سازی موضوع فداكاری و ایثار در فضای دانشجویی
در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

اوحدی: به نیابت از یك شهید، یك یتیم تحت پوشش قرار می گیرد

اوحدی: به نیابت از یك شهید، یك یتیم تحت پوشش قرار می گیرد

گسترش همكاریهای جهاد دانشگاهی با انجمن عكاسان تبلیغاتی و صنعتی

گسترش همكاریهای جهاد دانشگاهی با انجمن عكاسان تبلیغاتی و صنعتی