رئیس دانشگاه علمی كاربردی اعلام كرد

عدم تایید صلاحیت ۳۰درصد مدرسین، نمی توانیم به دعوای مالی دانشكده خبر با بنیاد مستضعفان ورود نماییم

عدم تایید صلاحیت ۳۰درصد مدرسین، نمی توانیم به دعوای مالی دانشكده خبر با بنیاد مستضعفان ورود نماییم

به گزارش راستابلاگ رئیس دانشگاه علمی كاربردی در مورد مشكلات به وجود آمده برای دانشكده خبر بیان كرد: در مورد دانشكده خبر ما كوتاهی نكردیم. از یك سال پیش ما به دوستان در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران كه دانشكده خبر زیر نظر آنهاست راهكار نشان می دادیم. آنها دعوای مالی با بنیاد دارند كه به ما ارتباطی ندارد و ما نمی توانیم ورود نماییم.


به گزارش راستابلاگ به نقل از ایسنا، محمدحسین امید در نشستی خبری ضمن بیان این مطلب، اظهار نمود: دانشگاه‌ امع علمی كاربردی در دوره ای بنا به لزوم های خودش توسعه كمی را در پیش گرفت و تعداد مراكز آنقدر زیاد شد كه از حد گذشت و در دوره ای كه از آن بعنوان دوره طلایی یاد می كنند، جمعیت دانشجویی كشور به ۵ میلیون رسید. آن دوره كوتاه و حدود دو سال بود. بعد از آن تعداد دانشجویان كشور به ۳ میلیون نفر رسید. بدین سبب برخی از مراكز علمی كاربردی با مشكل مواجه گشتند.
وی با اشاره به اینكه «هر توسعه كمی بدون درنظر گرفتن زیرساخت ها و امكانات موجب كاهش كیفیت می شود»، افزود: در خیلی از دانشگاه ها به این علت كه آموزش ها نظری هستند توسعه كمی خیلی موجب لطمه نشد اما در نظام آموزش مهارتی كه مبنای آن دانشگاه جامع علمی كاربردی است، نداشتن زیرساخت و محیط كار موجب لطمه شد و رفته رفته به این سمت حركت كرد كه خیلی از دوره های مهارتی و علمی كاربردی همچون دوره های نظری اجرا شود.
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی بیان كرد: در دوره جدید، سیاست توسعه كیفی را مدنظر قرار دادیم كه دوره های مهارتی الزاما مهارتی و دانشجو خلاق و كارآفرین باشد. در این راستا نخستین اقدام تغییر برخی ساختارهای دانشگاه و تقویت حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه بود. همزمان ساماندهی مراكز علمی كاربردی هم در دستور كار قرار گرفت. بیشتر از ۸۰ درصد مراكز فاقد مدیر دائمی، مستقر و با ثبات بودند و اغلب به صورت سرپرست اداره می شدند و خیلی از آن مدیران هم موقتی بودند. هم اكنون با بخشنامه ای كه در این زمینه به تصویب رسیده بیشتر از ۹۵ درصد روسای مراكز تعیین تكلیف شدند و روسای مستقر و قانونی داریم كه در دوره ۴ ساله می توانند رئیس مراكز علمی كاربردی باشند.
امید با اشاره به اینكه «تعداد زیادی مدرس داشتیم كه الزامات آموزش را نداشتند»، تصریح كرد: ۵۰ هزار مدرس وجود داشت كه از شروع ورود به مراكز علمی كاربردی مورد ارزیابی قرار نگرفته بودند و نظام نامه ای هم برای پذیرش مدرس جدید وجود نداشت در این زمینه نظام نامه ای در چارچوب بخشنامه جذب مدرسین مراكز علمی كاربردی به تصویب هیئت عالی وزارت رسید و از سال ۹۵ به بعد بكارگیری مدرسان نظلام مند شد و از آن زمان به بعد حتی یك مدرس جدید هم بكارگرفته نشده كه بوسیله فراخوان های سالیانه دانشگاه وارد نشده باشد. هم اكنون از هر ۳- ۴ نفر یك نفر مدرس پذیرش می شود و مدرسین قبلی هم مورد ارزیابی قرار گرفتنند.
عدم تایید صلاحیت آموزشی ۳۰ درصد مدرسین علمی كاربردی
وی ادامه داد: در این سه سال ۱۱۰ هزار مدرس جدید جذب كردیم كه همه با این پروسه آمدند و از بین مدرسین قبلی هم بعد از ارزیابی حدود ۷۰ درس امكان ادامه همكاری پیدا كردند و ادامه همكاری سایر افرا به زمانی موكول شد كه آنها بتوانند خودرا ارتقا بدهند و در فراخوان های بعدی شركت نمایند.
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی اشاره كرد: در مراكز علمی كاربردی هیات علمی نداریم و مدرس داریم این مدرسان حق التدریسی هستند. هر سال یكبار فراخوان جذب مدرس می دهیم. افرادی كه فوق لیسانس به بالا هستند می توانند در این فراخوان شركت نمایند. مدرسانی هم داریم كه مدرك دانشگاهی ندارند اما در حرفه خود خبره هستند. هر گاه این افراد خبره برای تدریس تقاضا كنند. طبق فرآیندی بررسی ها انجام می شود بعد از تایید، كد مدرسی تجربی یا خبرگی به این افراد تعلق می گیرد.
امید تصریح كرد: با وجود اینكه ۲۵ سال از تاسیس دانشگاه جامع گذشته بود هیچ مركزی اساسنامه نداشت؛ یعنی كراكز از ثبات قانونی برخوردار نبودند كه بتواند برنامه ریزی طولانی مدت داشته باشد. هم اكنون بیشتر از ۹۰ درصد مراكز علمی كاربردی غیردولتی كه باید اساسنامه داشته باشند، دارند.
وی تصریح كرد: خیلی از رشته ها در مراكز غیر مرتبط گسترش یافته بودند؛ بطور مثال مركزی كه در زمینه صنعت متخصص بود در زمینه خدمات ورود می كرد. این موارد ساماندهی شد. ساماندهی این مراكز منجر به طرح خوشه بندی شد. در این طرح حوزه ها و خوشه های شغلی مشخص شده است و از مهرماه مراكز در خوشه های تخصصی خود فعالیت خواهند كرد.
بازنگری دورس علمی كاربردی ادامه دارد
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی اظهار نمود: برنامه های درسی بازبینی و در معرض قضاوت قرار داده شد تا با نیازهای روز مطابقت كند. از دانشجویان اساتید، فعالان صنعت و... خواسته شد كه نظرات خودرا بیان كنند. در بعضی از دورس بازبینی ها انجام شده و بخشی هم در حال انجام می باشد.
امید عنوان كرد: برمبنای قانون ششم توسعه، سهم آموزش های مهارتی در كشورحداقل ۳۰ درصد است. این مساله نیازمند چنین تحولاتی در دانشگاه علمی كاربردی بود. همین طور برمبنای طرح آمایش باید دانشگاه به صورت فعال به سراغ بخش هایی برود كه در آنها نیاز به آموزش مهارتی وجود دارد. مثلا اگر یك استان باید در زمینه گردشگری توسعه یابد، باید در این زمینه نیرو تربیت نماییم. این مساله را آغاز نموده ایم. دیگر دانشگاه منتظر نیست كه مراكز به سراغش بیایند ما به سراغ بخش های غیر دولتی ای می رویم كه نیازمند آموزش های مهارتی اند.
افتتاح ۵ مركز علمی كاربردی جدید در مشهد
وی اظهار داشت: امروز در مشهد پنج مركز علمی كاربردی جدید فعالیت خودرا آغاز می كنند. البته دو مركز از این ۵ مركز تبدیل از دولتی به غیر دولتی است كه البته باز هم جدید به حساب می آید برای اینكه در نظام جدید علمی كاربردی با معیارها و كیفیت جدید آغاز به كار می كنند. یكی از مراكزی كه امروز كار خودرا آغاز می كند مركز سحرخیز است كه در زمینه تخصصی گروه سحرخیز كار خواهدنمود.
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی افزود: مجموعه دیگر هتل قصر طلایی است كه در زمینه هتل داری و گردشگردی كار می كند. مجموعه سوم هم تربیت بدنی آستان قدس است. در این استان و شهر در زمینه تربیت بدنی خلا زیادی وجود داشت. رشته های تربیت بدنی چه در زمینه مربی گری و چه ورزش ها رفته رفته به این مركز داده خواهد شد و توسعه پیدا خواهدنمود.
وی تصریح كرد: دو مركز دیگر هم از بخش دولتی به بخش غیر دولتی منتقل می شوند؛ یك مركز در گناباد است كه به موسسه خیریه فرزندان كوثر واگذار شده و از اول مهر رشته های مربوط به بهزیستی را خواهد داشت. یك مركز هم به بوستان شكوه مهر در مشهد واگذار می شود كه مركزی قوی در زمینه نگهداری سالمندان، كودكان عقب مانده ذهنی و موضوعات در رابطه با بهزیستی است.
راه اندازی ۳۲ مركز علمی كاربردی جدید در كشور
امید اظهار نمود: در كل كشور برای مهرماه ۳۲ مركز جدید آغاز به فعالیت خواهند كرد. چندین مركز دیگر هم هم در دست اقدام است كه اگر پذیرش دانشجویان آنها به مهرماه برسد، تعداد مراكز جدید ما به ۴۰ مركز می رسد.
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی با بیان اینكه«هفته آینده پذیرش كاردانی را شروع خواهیم كرد»، اظهار داشت: از ۲۷ مرداد پذیرش كاردانی و یك هفته بعد از آن پذیرش كارشناسی آغاز خواهد شد. حدود ۶۰۰۰ كد رشته محل داریم. برخی رشته های جدید برای نخستین بار دانشجو می گیرند. اتفاق جدید دیگری كه در حال رخ دادن است این است كه نخستین سری دانش آموزان نظام جدید آموزش و پرورش وارد دانشگاه می شوند. ما از این نظام دانشجو نداشتیم. در نظام قبلی كه پیش دانشگاهی وجود داشت دانش آموختگان هنرستان های صنعتی و كارودانش نیاز به پیش دانشگاهی نداشتند و بلافاصله به دانشگاه وارد می شدند. در نظام جدید همه باید ۱۲ سال درس بخوانند و دیپلم بگیرند.
وی افزود: با وجود اینكه ظرفیت در كنكور زیاد است اما دانش آموزان زیادی هستند كه به علایق خود نمی رسند. سبد رشته های دانشگاه علمی كاربردی سبد كاملی است. حدود ۴۵۰ رشته در كاردانی و در ۳۵۰ رشته در كارشناسی و همین طور دوره های تك درس و تك پودمان داریم. یعنی همه علایق و نیازها را پوشش می دهیم.
نیاز كشور در آموزش های مهارتی تامین است
امید با اشاره به اینكه «در سال تحصیلی جاری به تنهایی چیزی بالغ بر ۴۵۰ هزار دانشجو را می توانیم جذب كنیم»، بیان كرد: یعنی در دانشگاه جامع علمی كاربردی این ظرفیت را داریم كه حكم برنامه ششم را در خصوص اینكه ۳۰ درصد دانشجویان كشور دانشجویان مهارتی باشند، را اجرا نماییم. در حال حاضر۳.۵ میلیون نفر دانشجو در كشور داریم كه ۳۰ درصد آن حدود یك میلیون نفر می شود. الان بیشتر از یك میلیون نفر ظرفیت داریم. وقتی ظرفیت مهرماه ماه حدود ۴۵۰ هزار نفر استغ یعنی این عدد ضرب در ۲.۵ می شود برای اینكه دوره ماندگاری ما ۲.۵ سال است. بدین سبب طرفیت دانشگاه حدود یك میلیون و ۲۰۰ نفر است. نصف این ظرفیت را هم دانشگاه فنی حرفه ای و... دارد.
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی اشاره كرد: اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه علمی كاربردی بیشتر از دانشگاه نظری است. در بسیاری رشته های ما بازاركار خوبی وجود دارد. مشكل امروز، روز گذشته و فردای مااشتغال و نرخ بالای بیكاری است. سیاست های نظام مبتنی بر اشتغال است. یكی از گام های موثر برای اشتغال آموزش های مهارتی است. این زیر نظام آموزشی به رونق تولید می تواند كمك نماید. ما كشوری هستیم كه محور تلاش ما سال ها مدرك گرایی بوده اما الان همه به این نتیجه رسیدند كه مدارك كارساز نیستند وچیزی كه موجب شغل می شود مهارت است.
امید افزود: ما از مردم نمی خواهیم چشم بسته رشته های ما را انتخاب كنند. ما از مردم می خواهیم بعنوان یك گزینه در كنارسایر گزینه ها رشته های ما و مراكز ما را مطالعه كنند. به جهت اینكه به مردم در انتخاب كمك نماییم مراكز برتر را انتخاب كردیم. نظام سطح بندی كار سختی است اما امسال برای بار دوم آنرا انجام دادیم. سال قبل نتایج منتشر نشد اما امسال منتتشر شد. ده مركز برتر كشوری را اعلام كردیم كه یكی از آنها در مشهد است.
وی با اشاره به اینكه «خرداد ماه هر سال سطح بندی مراكز انجام می شود»، اضافه كرد: مراكز را در چهار سطح، سطح بندی كردیم متاسفانه امسال سطح یك نداشتیم اما مركز نزدیك به سطح یك داشتیم. حدود ۲۵۰-۲۶۰ مركز سطح ۲ داریم. مراكز سطح ۴ كیفیت پایین دارند اما هنوز در مرحله ای نبودند كه آنها را از دانشگاه جدا نماییم. مراكزی كه پارسال در سطح ۴ بودند و امسال هم در سطح ۴ باقی ماندند از دانشگاه خارج شدند. این مراكز حدود ۲۰ مركز بودند آنها امكان ادامه همكاری با ما را ندارند مگر اینكه باردیگر بروند و زیر ساخت ها را ارتقا دهند و مجدد تقاضای برسی دهند. مراكزی كه امسال در سطح ۴ قرار گرفتند، اگر در سال آینده ارتقا پیدا نكنند حذف خواهند شد. در سطح بندی امسال ۲۰۰ مركز ارتقاء سطح پیدا كردند و عده ای هم تنزل یافتند.
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی اظهار نمود: در كنار مراكز علمی كاربردی مراكز نوآوری را هم ایجاد كردیم كه دانشجویان در كنار تحصیل ایده های خلاقانه خودرا تجاری كنند. تفاهم نامه ای با صندوق كارآفرینی بسیتیم كه به افراد تسهیلات بدهد. یك سرمایه گذاری هم خودمان انجام دادیم كه به شركت های دانشجویان و دانش آموختگانمان تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان و كارمزد ۲ درصد بدهیم. برای افرائ صاحب ایده های برتر هم هماهنگ كردیم كه بتوانند تا ۵۰ میلیون تومان برای محقق ساختن ایده هایشان از معاونت علمی ریاست جمهوری تسهیلات دریافت نمایند.
وی د رمود دوره های تحصیلات تكمیلی در دانشگاه علمی كاربردی بیان كرد: در حال حاضربرای تحصیلات تكمیلی برنامه نداریم. یك دوره ای تحصیلا تكمیلی داشته ایم اما موفق نبوده ایم و فعلا این مساله متوقف است. بعد از بررسی ها باردیگر وارد تحصیلات تكمیلی خواهیم شد.
افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی شهریه در دانشگاه علمی كاربردی
امید در مورد میزان افزایش شهریه در دانشگاه جامع علمی كاربرید برای سال تحصیلی جاری اظهار داشت: میزان افزایش شهریه بین ۵-۱۵ درصد است كه بسیار كمتر از میزان تورم است.
تعطیلی ۵۰ مركز علمی كاربردی در كشور
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی عنوان كرد: طی برنامه توسعه كیفی كه اجرا كرده ایم در مجموع ۵۰ مركز علمی كاربردی بخاطر نداشتن كیفیت تعطیل شدند و تعدادی هم تعطیل موقت شده اند تا باردیگر بتوانند با فراهم كردن استانداردها بازگشایی شوند.
اشتغال ۳۹ درصد فارغ التحصیلان علمی كاربردی در رشته های در رابطه با تحصیل
امید در مورد آمار اشتغال دانشجویان علمی كاربردی اظهار داشت: دو سال پی در پی است كه از دانش آموختگان در مورد اشتغال و بوسیله پیامك نظرسنجی می نماییم. نظرسنجی سال قبل نشان داد ۷۰ درصد دانش آموختگان ما شاغل هستند و از این تعداد ۲۵ درصد پیش از ورود به دانشگاه شاغل بودند. بقیه پس از ورود به دانشگاه شاغل شدند. همچینین فقط ۲۱ درصد آنها در رشته ای كه تحصیل كرده اند مشغول به كار بودند. بر اساس نظرسنجی امسال ۳۹ درصد از دانش آموختگان ما در رشته های در رابطه با تحصیل خود مشغول بكار هستند. امیدواریم این آمار به ۹۰ درصد برسد.
وی اشاره كرد: خراسان رضوی پس از تهران به لحاظ كمیت دوم است و از نظر كیفیت جزء مراكز خوب است. مركز سطح ۴ در خراسان رضوی نداشتیم. در سوژه گردشگری نیاز به تقویت بود كه امروز مركزی در این راستا افتتاخ خواهیم كرد.
برای شاغلین سهمیه نداریم
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی بیان كرد: در گذشته سهمیه زیادی برای شاغلین داشتیم اما هم اكنون اینگونه نیست. از سال ۹۷ تعداد شاغلین در روردی های ما به ۲۵ درصد رسید؛ یعنی ۸۰ درصد دانشجویان ما غیر شاغل هستند. امسال این آمار احیانا افزایش خواهد یافت. برای شاغلین دوره های كوتاه مدت تك پودمان و پودمان های تجمیعی داریم كه دانشگاه های دیگر ندارند. دوره های پودمانی این خاصیت را دارند كه مثلا هنگامی كه یك فناوری جدید به كشور آمده، فرد۴۰۰ ساعت درس می واند و یك پودمان می گذراند و سپس در آینده این پودمان ها را ارائه می كند و یك مقطع تحصیلی می شود.
امید عنوان كرد: پست روابط عمومی در مراكز علمی كاربردی نداریم. امسال ابلاغ كردیم كه مراكز موظف می باشند ۵ درصد درآمد را برای فعالیت فرهنگی و فوق برنامه كه همچون آنها روابط عمومی است، اختصاص بدهند.
وی اظهار داشت: بطور طبیعی گرایش مردم به آموزش های مهارتی زیاد شده است. به اندازه كافی افراد با مدرك بالا در كشورداریم. بیشتر از ۱۰۰ هزار پی اچ دی و صدها هزار نفر فوق لیسانس كه شاغل نیستند. ما دانشجویی داریم كه در خارج كشور دكترا گرفته اما الان كاردانی میخواند. موراد این چنینی بخصوص در هنر و موسیقی زیاد داریم.
حذف ۱۱۰ رشته در دانشگاه علمی كاربردی
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی اظهار داشت: یكسری كد شته ها داریم كه مخاطب زیادی دارد اما ما می دانیم كه بازاركار ندارد. رشته هایی هم داریم كه بازار كار دارد اما متقاضی ندارد و كلاس تشكیل نمی گردد. این موضع نیاز به فرهنگ سازی دارد. امسال بیشتر از ۱۰۰ رشته در كل كشور داشتیم كه كمتر از ۱۰۰ نفر پذیرش داشتند. این رشته ها را كه متقاصی ندارند و نیاز بازرار هم نیستند، حذف خواهیم كرد. در مورد رشته هایی كه بازار دارند اما متقاضی ندارند به مراكز كمك خواهیم كردد كه آن رشته ها را اجرا كنند. حدود ۱۱۰ رشته احیانا حذف خواهند شد.
امید در مورد رشته هایی كه بازار كار دارند، اضافه كرد: رشته های صنعتی بازار كار دارد. ما متخصص برای آسانسور تربیت می نماییم اما متاسفانه اغلب مراكزی كه این كار را انجام می دهند فاقد مهارت هستند. در بهترین دانشگاه های كشور چند استاد كشور افتادند و فلج شدند. پرورش شترمرغ از پرسودترین رشته های ماست. گیاهان دارویی، تولید قارچ و... از دیگر رشته های ماست كه بازار خوبی دارند. رشته موسیقی نواحی ایران هم بسیار پر مخاطب است.
وی ادامه داد: از انعطاف هایی كه در دانشگاه علمی كاربردی وجود دارد این است كه برمبنای نیازهای منطقه ای، دوره تعریف میكند. همین طور از دیگر خاصیت های دانشگاه جامع علمی كاربردی این است كه رشته ای را ایجاد كند و بعد از تربیت نیروی متخصص آن رشته را تعطیل كند برای اینكه بازرار كار آن رشته اشباع می شود.
اعتبار مدارك علمی كاربردی همچون اعتبار مدارك دانشگاه های دولتی است
رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی اشاره كرد: اعتبار مدارك دانشگاه علمی كاربردی مثل اعتبار دانشگاه های دولتی است. اگر در جایی مدرك دانشگاه زیر سوال رفته به ما اعلام كنند. برخی دستگاه ها مدارك ما را نپذیرفته بودند كه ما شكایت كردیم و سوژه حل شد.
امید اظهار داشت: هر دستگاه، بخش های تولیدی كشورو... كه تقاضای ایجاد رشته ای را دارند به ما اعلام كنند تا رشته طراحی شود و به تصویب برسد. این كار ۶ ماه بیشتر زملن نمی برد.
ایجاد ۱۳۰ مركز نوآوری در دانشگاه جامع علمی كاربردی
وی افزود: بیشتر از ۱۳۰ مركز نوآوری در یك سال اخیر تاسیس كردیم. هدف گذاری ما این است هر مركز علمی كاربردی یك مركز نوآور هم داشته باشد. مراكز برای پرورش ایده های دانشجویان است.
دعوای مالی دانشكده خبر با بنیاد مستضعفان به ما ارتباطی ندارد
وی در مورد مشكلات به وجود آمده برای دانشكده خبر بیان كرد: در مورد دانشكده خبر ما كوتاهی نكردیم. از یك سال پیش ما به دوستان در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران كه دانشكده خبر زیر نظر آنهاست راهكار نشان می دادیم. آنها دعوای مالی با بنیاد دارند كه به ما ارتباطی ندارد و ما نمی توانیم ورود نماییم. مشكل مالی و قرارداد آنها مشكل دیگری است اما اصل اینكه دانشكده های خبر بمانند، بستگی دارد به اینكه سریعتر به بخش غیردولتی واگذار شوند. پیشنهاد دوستان این بود كه با عنایت به اینكه زیر مجموعه سازمان خبرگزاری، بخش های غیر دولتی هم دارند و به آنجا واگذار شوند كه ما هم قبول كردیم.
امید درمورد واگذاری مراكز علمی كاربردی دولتی به بخش خصوصی عنوان كرد: بیشتر از ۳۰۰ مركز دولتی باید واگذار شوند. برمبنای مكاتبات هفته گذشته قسمتی از مراكز باردیگر اصلاح شد؛ مثلا مراكز وابسته به هلال احمر از آن مصوبه خارج شدند. هلال احمر رشته های اختصاصی دارد. قوه قضائیه هم با حكم دادگاه مستثنی شده و كار خودرا می كند و مراكز دادگستری رشته حقوق می گیرند. از ۱۸۰ مركز باقی مانده متاسفانه به علت كندی آنها تا به امروز كمتر از ۳۰ مركز واگذار شده و بقیه در دست اقدام هستند اما تا اختتام شهریور فرصت دارند. من تصور می كنم از این تعداد ۵۰-۶۰ مركز واگذار خواهد شد.





منبع:

1398/05/25
11:18:36
5.0 / 5
4724
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵