با تلاش محققان پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی صورت گرفت

تولید آنزیم های نوتركیب دارویی در سلول هویج، تولید نانوسیلیكا از كاه و كلش برنج

تولید آنزیم های نوتركیب دارویی در سلول هویج، تولید نانوسیلیكا از كاه و كلش برنج

به گزارش راستابلاگ رئیس پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی با اشاره به تولید آنزیم های نوتركیب دارویی در سلول هویج، از ˮتولید نانوكود آهسته رهشˮ و ˮتولید نانوسیلیكا از كاه و كلش برنج و پوشش های نانویی افزایش دهنده ماندگاری موادˮ بعنوان دستاوردهای بخش نانوفناوری این پژوهشگاه اطلاع داد.


به گزارش راستابلاگ به نقل از ایسنا، دكتر نیراعظم خوش خلق سیما، رئیس پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی در نشست با دكتر حمیدرضا طهوری، مدیر گروه تولید، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری كه با حضور معاونان پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی و مدیران بخش های مختلف تحقیقاتی در محل این پژوهشگاه برگزار شد، با اشاره به تاریخچه شكل گیری و توسعه پژوهشگاه اظهار داشت: مفتخریم كه پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی با قدمتی كمتر از ۲۰ سال زاده انقلاب اسلامی و ثمره تلاش فرزندان انقلاب است. پایه اولیه این پژوهشگاه با توسعه بخش فیزیولوژی مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر و تشكیل مؤسسه تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزی شكل گرفته و به فاصله سه، چهار سال پس از شكل گیری مؤسسه به تدریج علاوه بر ستاد مركزی مستقر در كرج كه شامل بخش های مختلف تحقیقاتی است، مدیریت های تخصصی در حوزه های صنایع غذایی، بیوتكنولوژی جانوری، متابولیت های ثانویه و گیاهان دارویی هم در تبریز، رشت و اصفهان شكل گرفته اند كه با ارتقای مؤسسه به پژوهشكده و نهایتاً پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی، مدیریت های منطقه ای به پژوهشكده ارتقا پیدا كرده اند. در كنار این پژوهشكده ها مدیریت تحقیقاتی دیگری در مشهد دایر شده كه در حوزه منابع طبیعی فعالیت دارد.
وی اشاره كرد: فعالیت های پژوهشگاه بر رفع چالش های عمده بخش كشاورزی متمركز شده است. در این راستا، مأموریت پژوهشگاه، تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار كشاورزی كشور با غلبه بر چالش هایی چون تنش های محیطی، هزینه های تولید، آلودگی محیط زیست و ارتقای كمیت و كیفیت محصولات است.

خوش خلق سیما اشاره كرد: هدف گذاری پژوهشگاه این است كه تا سال ۱۴۰۰ حداقل به ۴۰ محصول قابل تجاری سازی، ۱۵ قرارداد انتقال دانش فنی، ۴۶ لاین و ژنوتیپ امیدبخش، ۴۷ دانش فنی، ۱۹۸ مقاله Q1، ثبت ۲۰ گونه جدید میكروبی و عرضه ۱۰ دستورالعمل ترویجی برسیم. رویكرد اصلی تحقیقات پژوهشگاه، اثربخشی در GDP كشور و عرضه دستاوردهای قابل تجاری سازی است و در این راستا به اثربخشی پژوهش ها توجه ویژه داریم.
وی اشاره كرد: بر این اساس، طبق بررسی صورت گرفته، تنها یكی از پروژه های پژوهشگاه كه طرح خودكفایی در تولید "غده بذری عاری از ویروس ارقام سیب زمینی به روش كشت بافت" است، با عرضه به بخش خصوصی و تجاری سازی بالغ بر ۲۹ میلیون دلار صرفه جویی ارزی به دنبال داشته است. طرح دیگر ما كه "تكثیر انبوه پایه های سیب مالینگ مرتون" است، با صرف تنها ۸۸ میلیون تومان بودجه اجرا شده كه تابحال ۷۸ میلیارد تومان اثربخشی داشته است.
رئیس پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی اضافه كرد: رویكرد محوری ما در تصویب طرح های تحقیقاتی، امكان جلب مشاركت بخش خصوصی است و هر یك از تحقیقات ما حداقل یك مشتری دارند. مشاركت بخش خصوصی می تواند به صورت پرداخت هزینه ها یا در اختیار قرار دادن زمین، تجهیزات یا نیروی انسانی برای اجرای پایلوت باشد. در مورد برخی طرح ها هم تا مرحله رسیدن به دانش فنی، كار را در پژوهشگاه انجام می دهیم و دانش فنی را به شركت های متقاضی بخش خصوصی واگذار می نماییم. در مورد برخی طرح ها هم سرمایه گذاری كامل توسط پژوهشگاه انجام می شود و بعد از رسیدن به دانش فنی با ایجاد شركت دانش بنیان، آنرا به بازار عرضه می نماییم.
خوش خلق سیما در ادامه با اشاره به گسترش فزاینده سطح زیركشت محصولات تراریخته در دنیا كه به بیشتر از ۱۸۰ میلیون هكتار رسیده است، اظهار نمود: گردش مالی بازار جهانی بذر تراریخته بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار است كه تنها نصیب ما از این بازار هنگفت، واردات است! در حالیكه سال ۱۳۸۲ به دانش فنی تولید محصولات تراریخته نسل اول دست یافتیم و قرار بود سال ۱۳۸۴ نخستین محصول برنج تراریخته را برداشت نماییم.
وی اشاره كرد: به رغم مخالفت ها با كشت محصولات تراریخته در ایران مهندسی ژنتیك و تولید محصولات تراریخته در دنیا روز به روز در حال پیشرفت است و از بحث انتقال یك ژن و ایجاد محصولی با یك صفت برتر به تدریج به انتقال چند ژن توسعه یافته است.
رئیس پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی اشاره كرد: پژوهشگاه علاوه بر برنج تراریخته روی پنبه، سیب زمینی، كلزا، سویا و چغندرقند تراریخته هم كار كرده است.
وی با اشاره به اینكه با عنایت به خشكی و كمبود فزاینده آب در ایران برای تداوم كشاورزی چاره ای جز استفاده از فناوری های نو نداریم، اظهار نمود: یكی از طرح های تحقیقاتی پژوهشگاه در این راستا، "مهندسی ریشه برنج با انتقال ژن از خویشاوندان وحشی این گیاه" است كه به ایجاد "رقم جدید برنج متحمل به خشكی و كم آبی" منجر می شود. از دستاوردهای دیگر پژوهشگاه كه در بخش مهندسی بافت حاصل شده، "تولید بذور هیبرید فلفل و خیار با روش هاپلوئیدی و اصلاح معكوس" است.
خوش خلق سیما اشاره كرد: یكی دیگر از دستاوردهای پژوهشگاه "شناسایی تنوع ژنتیكی زعفران ایران به روش باركدینگ" است كه در اصلاح این گیاه خصوصاً افزایش سنتز رنگدانه ها مؤثر است. "شناسایی نقاط پراكنش و محل های مناسب برای كشت گیاه شورپسند سالیكورنیا و تشخیص گونه های مختلف این گیاه در كشور به روش باركدینگ" از دیگر طرح های پژوهشگاه است.
به قول وی، گیاه سالیكورنیا در خاك های بسیار شور و با آب شور قابل كشت است و می تواند بعنوان منبع تولید نمك پتاسیم، علوفه و … استفاده گردد.
رئیس پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی، "تولید آنزیم های مورد استفاده در صنعت شوینده و خوراك دام با استفاده از باكتری های استخراج شده از شكمبه شتر" و "تولید آنزیم های نوتركیب دارویی در سلول هویج (بتاگلوكوسربروزیداز) "، "تولید بیوراكتور ارزان برای كشت سلول ها و بافت های گیاهی" و "تولید انواع متابولیت های ثانویه"، "طرح تكثیر خرمای مجول به روش جنین زایی غیرجنسی"، "تولید و تأمین استوك ریزجلبك های مورد نیاز صنعت آبزی پروری همچون واحدهای پرورش میگو"، "تولید شیر تخمیری فراسودمند پروبیوتیك و آنزیم بری جوانه گندم به روش پلاسمای سرد" را از دیگر طرح های تجاری سازی شده یا واگذار شده به بخش خصوصی عنوان نمود و اظهار داشت: "طرح سالم سازی پایه ها و ارقام باغی" هم طی تفاهم نامه ای چهارجانبه با مؤسسه باغبانی، معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی و مؤسسه ثبت و گواهی نهال و بذر در حال اجراست.
خوش خلق سیما، "تدوین برنامه منسجم وزارت جهاد كشاورزی در حوزه نانوفناوری كشاورزی"، "تولید نانوكود آهسته رهش"، "تولید نانوسیلیكا از كاه و كلش برنج و پوشش های نانویی افزایش دهنده ماندگاری مواد" را هم از دستاوردهای بخش نانوفناوری پژوهشگاه عنوان نمود.
دكتر طهوری، مدیر گروه تولید، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری در انتها این نشست با تقدیر از دستاوردها و فعالیت های پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی كه با حداقل نیروی انسانی و با بهره وری بالا حاصل شده است، اشاره كرد: گروه ما در امتداد برقراری ارتباط نزدیك تر بین این پژوهشگاه و سایر مراكز پژوهشی زیست فناوری با شركت های دانش بنیان درصدد است نقشه ای از شركت های فعال در این حوزه را تدوین كند. ستاد همینطور از هرگونه تعامل و همكاری بین پژوهشگاه و شركت های دانش بنیان حمایت می كند. همچنان كه برنامه های وسیعی برای حمایت مالی از اشتغال دانش آموختگان در شركت ها و واحدهای صنعتی فعال در حوزه زیست فناوری دارد.
بر مبنای اعلام روابط عمومی پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی، طهوری و هیأت همراه در انتها با حضور در بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی و گفتگو با اعضای هیأت علمی و محققان هر بخش از پروژه های در حال اجرا و دستاوردهای آنها آگاه شد.
1397/12/02
19:15:50
5.0 / 5
4890
تگهای خبر: شركت , محیط زیست , نانو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لینک دوستان راستابلاگ