تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری

تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری

بر مبنای مصوبات جلسه اخیر شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری، تشکیل و مراکز امور شتابدهی در واحدهای دانشگاهی تاسیس و راه اندازی می شوند.


به گزارش راستابلاگ به نقل از ایسنا، جلسه شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان امروز ۲۸ دیماه در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه‌ زاد اسلامی به ریاست دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه ازاد اسلامی برگزار گردید.

در چارت جدید حرکت به سمت اهداف با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت
دکتر وحید ضرغامی، قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد در این نشست ضمن اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در این معاونت تصریح کرد: ادغام پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی با معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری سبب شد تا ۸ اداره کل به ۴ اداره کل چابک با وظایف مدون تبدیل گردد و در همین راستا حرکت به سمت اهداف مدنظر با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت.
قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد در این نشست پیشنهاد کرد: مهلت دوهفته ای برای تصویب نهایی مصوبات جلسات شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان گذاشته شود تا افراد بعد از ارزیابی های دقیق و بررسی های لازم نظرات و پیشنهادات خویش را عرضه کنند تا مصوبات کاربردی تر و مؤثرتری مدون عرضه شود.
ایشان در ادامه دستور کار جلسه را بیان کرد و اظهار داشت: بررسی شکل گیری کمیته ارزیابی و هماهنگی سراهای نوآوری و دستورالعمل راه اندازی مراکز شتابدهی سراهای نوآوری دستور کار جلسه امروز خواهد بود
در ادامه این جلسه دکتر بهزادی پور، مدیرکل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: طی دوسال اخیر ۴۸ سرای نوآوری مجوز اصولی دریافت کرده اند و این موافقت اصولی می بایست به مجوز موقت یکساله و از یکساله به دائم تبدیل شوند.
وی ضمن اشاره به داوری ۸ طرح توجیهی و عرضه آن به واحدها بر ضرورت ایجاد کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری تصریح کرد و اضافه کرد: این کمیته ورودی محتوای جلسات شورای اقتصاد دانش بنیان را مدیریت می کند. متاسفانه ۸۰ درصد طرح های عرضه شده به این شورا ناقص هستند، بنابراین ضروریست کمیته ارزیابی ذیل سراهای نوآوری تعریف شود تا ارزیابی و پایش لازم را در این خصوص داشته باشند. همینطور برخی بخشنامه ها لازم است در کمیته نوشته شود، سپس جهت ارزیابی نهایی و تصویب سرا به شورا بیاید.
وی از رشد ۲۰۰ درصدی مراکز رشد طی دوسال اخیر اطلاع داد و اظهار داشت: در دوسال گذشته فقط ۵۰۵ هسته و واحد فناور داشتیم که این عدد امروز به ۱۵۰۰ مورد افزوده شده است. ما مراکز رشد کشور را به ۱۰ منطقه تقسیم بندی کردیم و برای هر منطقه یک رئیس منصوب و به انضمام آن کارگروه هایی به وجود آمد.
مدیرکل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی همینطور از ضرورت تدوین دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مراکز امور شتابدهی در واحدهای دانشگاهی اطلاع داد و اظهار داشت: یک برنامه آموزشی مدون لازم است در واحدهای دانشگاهی عملیاتی شود تا توانمندسازی های لازم ایجاد شود. پس از راه اندازی مراکز شتابدهی نیز، سطح بندی برپایه شاخصه های تدوین شده صورت خواهد گرفت.
وی افزود: شتابدهنده ها می توانند در امور آموزشی، سرمایه گذاری و تمام مراحل پیشرفت هسته همکاری لازم را به عمل آورند. هم اکنون ۱۸ شتابدهنده با واحدها همکاری می کنند اما با مشکلاتی در این حوزه روبرو می باشیم.

باید اهمیت مفهوم شتابدهی را برای واحدهای دانشگاهی تبیین کرد
دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست بر ضرورت تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری تصریح کرد و اظهار داشت: این کمیته بعد از تشکیل می تواند ارزیابی درستی از سراهای پیشنهادی داشته باشد و گزارش خویش را به شورا دهد و مجوزهای لازم را از شورا دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه شتابدهی یک فناوری و تکنولوژی است، خاطرنشان کرد: شاید برخی استان ها هنوز با این مهم آشنا نباشند. مفهوم مرکز رشد ۱۰ سال پیش عنوان شد و خوشبختانه امروز در میان واحدهای دانشگاهی کاملا تبیین شده است، اما مفهوم و کارایی شتابدهی هنوز در میان واحدها جا نیفتاده است. نکته حائز اهمیت این که واحدهای دانشگاهی احتیاج به انتقال تکنولوژی دارند که این مهم از راه بهره گیری از ظرفیت های مراکز شتابدهی کاملا در دسترس می باشد.

معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری موتور پیشران دانشگاه است
دکتر سعید آزادیان، دبیر شورای گسترش، آمایش، برنامه ریزی و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی هم در این نشست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری را موتور پیشران دانشگاه آزاد اسلامی توصیف کرد و اضافه کرد: اقدامات این معاونت در راه حرکت دانشگاه آزاد اسلامی به سمت نقطه مطلوب بسیار مؤثر است.
وی با تکیه بر بهره گیری از ظرفیت های فناورانه اقتصادی مناطق استانی، تصریح کرد: ما تدوین خوشه علمی، فناوری و حل مساله را در دستور کار داریم. از طرفی برای افزایش نفوذ در جامعه نباید تنها بر روی شهریه حساب کرد؛ از همین رو تاسیس دانشکده های موضوعی همچون مهارتی و فناوری را با هدف رونق اقتصاد جامعه و دانشگاه و پایداری آن پیشنهاد داده ایم.
آزادیان بر تاسیس دانشکده فناوری و بهره گیری از آموزش های نوین تصریح کرد و اضافه کرد: توسعه حوزه دانش بنیان درون زیست بوم آموزش عالی محقق خواهد شد و اگر معاونت علمی ریاست جمهوری درون حوزه آموزش شکل می گرفت و با آموزش عالی درهم تنیده می شد، می توانست منشا ثمرات بیشتری باشد.

قدردانی از رویکرد معاونت تحقیقات در جهت تحقق اهداف سند تحول
دکتر حسین جوادی، قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی هم از رویکرد معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری در جهت تحقق اهداف سند تحول دانشگاه آزاد قدردانی کرد و اظهار داشت: معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری از نخستین معاونت های دانشگاه است که در راه عملیاتی کردن سند تحول کار عملیاتی صورت می دهد و گام های جدیدی در جهت بهره گیری از ظرفیت های دانشگاه برداشته است.
وی بر ضرورت درآمدزایی غیرشهریه ای در دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد و اظهار داشت: ما در دانشگاه آزاد احتیاج به توانمندسازی نیرو و عرضه آموزش های لازم به آنها هستیم و برهمین اساس سطح بندی شتاب دهنده ها و سوق دادن آنها به سمت سرمایه گذاری اقدامی است که می بایست در دستور کار قرار گیرد.
به نقل از دانشگاه آزاد، در انتها این جلسه شکل گیری کمیته ارزیابی و هماهنگی سراهای نوآوری و دستورالعمل راه اندازی مراکز شتابدهی سراهای نوآوری مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای تدوین کامل و جامع جزئیات این مصوبات صورت گیرد.
در این نشست همینطور لاله ملک نیا مدیر کل کانون های دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر عبدالله محمدی مدیرکل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی، مهندس غلام زاده مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر نوروزیان مشاور معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری و نمایندگان بخش های حقوقی، مالی و بازرسی دانشگاه آزاد هم حضور داشتند.
منبع:

1400/10/28
16:11:10
5.0 / 5
342
تگهای خبر: دانشگاه‌ , فناوری , مهارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳