آرشیو مطالب : كنكور

طرح ترافیك تهران پنجشنبه این هفته اجرا نمی گردد

طرح ترافیك تهران پنجشنبه این هفته اجرا نمی گردد
در اولین دوره مسابقات بین المللی سازه ماكارونی كوردكاپ مطرح شد

مسابقات دانشجویی باعث شناسایی نخبگان می شود

مسابقات دانشجویی باعث شناسایی نخبگان می شود
رئیس سازمان سنجش آموزش كشور خبر داد

كارنامه اولیه داوطلبان دكتری هفته آخر فروردین منتشر می شود، كاهش متقاضیان دكتری

كارنامه اولیه داوطلبان دكتری هفته آخر فروردین منتشر می شود، كاهش متقاضیان دكتری

افزایش ضریب تأثیر نمره آزمون عملی تربیت بدنی در آزمون سراسری

افزایش ضریب تأثیر نمره آزمون عملی تربیت بدنی در آزمون سراسری
در پی تجمع اعتراضی دانشجویان انجام شد؛

تشكیل كارگروه بررسی و حل مشكلات صنفی دانشجویان دندانپزشكی شهید بهشتی

تشكیل كارگروه بررسی و حل مشكلات صنفی دانشجویان دندانپزشكی شهید بهشتی